Get Adobe Flash player

เฮงเฮง1 สุดยอดอาหารเสริมสำหรับท่านชาย

......

การจัดส่งสินค้า

 

ระยะเวลาการส่งของไปแต่ละจังหวัด โดยประมาณหลังจากทำการส่งสินค้าที่ไปรษณีย์
เราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบ EMS และ พกง.เท่านั้นเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

             จังหวัด พัสดุธรรมดา ลงทะเบียน EMS พกง.
กรุงเทพมหานคร 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
กระบี่ 7  วัน 3 – 5  วัน  2 – 3  วัน  2 – 3  วัน
กาญจนบุรี 7  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
กาฬสินธุ์ 10 – 15  วัน 6 – 10  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
กำแพงเพชร 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ขอนแก่น 10  – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
จันทบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ฉะเชิงเทรา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชลบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชัยนาท 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ชัยภูมิ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ชุมพร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงราย 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงใหม่ 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ตรัง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ตราด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ตาก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครนายก 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
นครปฐม 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
นครพนม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครราชสีมา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครศรีธรรมราช 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครสวรรค์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นนทบุรี 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
นราธิวาส 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
น่าน 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บุรีรัมย์ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บึงกาฬ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ปทุมธานี 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 1  วัน 1  วัน
ประจวบคีรีขันธ์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปราจีนบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปัตตานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
พระนครศรีอยุธยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
พะเยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พังงา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พัทลุง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พิจิตร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พิษณุโลก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบุรี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบูรณ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
แพร่ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ภูเก็ต 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มหาสารคาม 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มุกดาหาร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
แม่ฮ่องสอน 8 – 15  วัน 5 – 8  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ยโสธร 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ยะลา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ร้อยเอ็ด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระนอง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระยอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ราชบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ลพบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำปาง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำพูน 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เลย 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ศรีสะเกษ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สกลนคร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สงขลา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สตูล 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรปราการ 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สมุทรสงคราม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรสาคร 7 – 15  วัน 2 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระแก้ว 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระบุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สิงห์บุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุโขทัย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุพรรณบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สุราษฏร์ธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สุรินทร์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
หนองคาย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
หนองบัวลำภู 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 4  วัน 2 – 4  วัน
อ่างทอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อำนาจเจริญ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุดรธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุตรดิตถ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุทัยธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุบลราชธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *